1. Vyberte si tovar

Všetok náš ponúkaný tovar môžete nájsť v sekcie produkty. Tovar je členený do príslušných skupín pre zjednodušenie orientácie.

2. Pridajte tovar do objednávky

Tovar si pridáte do objednávky veľmi jednoduchým a deduktívnym spôsobom. Stačí ak si pri konkrétnom Vami vybranom tovare kliknete na položku objednať zobrazenú pri príslušnom tovare a zvolíte počet položiek pre jeho nákup. Obsah objednávky si môžete prezerať keď kliknete na položku VAŠA OBJEDNÁVKA.

3. Objednajte si

K tomuto časovému okamihu Vám ponúkame dva spôsoby objednávky/platby (dobierkou, prevodným príkazom). V prípade voľby Prevodného príkazu Vám bude zaslaná zálohová faktúra e-mailom. Prosím prečítajte si dodacie podmienky v bode 4.

4. Dodacie podmienky

V prípade objednávky spôsobom "prevodným príkazom" nastáva expedícia zásielky až po pripísaní úhrady na náš účet. Podľa spôsobu doručenia objednaného tovaru zákazníkovi účtujeme cenu poštovného, ktorá sa pripočíta k cene za objednaný tovar. Pri objednávke do 70,- € sa účtuje poštovné a balné 4,50- € s DPH. Pri objednávke nad sumu 70,- € sa poštovné a balné neúčtuje. Doručovanie do Českej republiky je spoplatňované podľa príslušných platných poštových taríf.

5. Súkromie

Firma PHARMED Service s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu WWW.RIVAGE.INFO týmto prehlasuje a zároveň sa zaväzuje, že zverené osobné dáta nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nebudú využívané zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu WWW.RIVAGE.INFO. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.